בדק בית פריזמה
תפריט בדק בית
בדק בית
חברת בדק בית פריזמה
ליקויי בניה
מהו בדק בית
שנת בדק בית
דוח בדק בית
בדק בית ובדיקות נוספות

מבצעי בדק בית
שרותי בדק בית
שירותי בדק בית עוד
בדיקות קרינה ובדיקת גז ראדון - פריזמה
פריזמה מציעה שירותי בדיקות קרינה הבאה מרשת החשמל, מאנטנות סלולריות וכן מדידת היצטברות גז ראדון. הבדיקות נערכות במבנים פרטיים ועסקיים על ידי בודק מומחה, בעל רשיון ממשלתי מהמשרד לאיכות הסביבה ובפיקוחו.בדיקות קרינה ובדיקת גז ראדון

חברת בדק בית פריזמה  מציעה לכם שירותי בדיקות קרינה מרשת החשמל ומאנטנות סלולריות ומדידת גז ראדון. הבדיקות נערכות במבנים פרטיים ועסקיים, על ידי בודק מומחה, בעל רשיון מהמשרד לאיכות הסביבה ובפיקוחו. בדיקות הקרינה נערכות בעזרת ציוד מיוחד, ובסופן ניתן ללקוח דו"ח מומחה, המפרט את רמות המדידה וכן דרכי טיפול. בדו"ח זה מוצעים פתרונות אפשריים להורדת רמת הגז למידה הבטוחה, בהתאם לתקן המשרד לאיכות הסביבה. דו"ח הבודק קביל כראיה בבית המשפט ואם יש צורך ניתן גם לזמן את המודד כעד מומחה לבית המשפט.

בדיקת גז ראדון
ראדון (222) הוא גז אציל, חסר צבע, טעם וריח. הגז נוצר בעקבות התפרקות רדיואקטיבית של אורניום (238). אורניום הוא יסוד בלתי יציב מבחינה אטומית, ולכן הוא מתפרק ליסודות אחרים. התפרקות האורניום מלווה בפליטה של אנרגיה, והראדון הוא אחד מתוצרי הלוואי של התפרקות זו.
החומר מצוי בכמויות משתנות בכל סוגי הקרקע, וכן במרבית חומרי הבניה, כיוון שהקרקע משמשת כחומר גלם חשוב במוצרי בניה. לכן ניתן להצביע על שתי סיבות להימצאות גז ראדון במבנים: האחת היא שלאחר שהחומר נוצר בקרקע, הראדון נע כלפי מעלה ועלול לחדור למבנים. השניה היא בגלל הימצאות היסוד בתוך חומרי הבניה.

במקומות שבהם הגז נלכד, כדוגמה בניינים, עלולים להיווצר ריכוזים גבוהים של היסוד ולהוות סכנה לבריאות הדיירים. המזל הוא שהראדון ניתן לאיתור ולמדידה באמצעות גלאים מיוחדים.

שרות בדיקות לאיתור הגז במבנים פרטיים, במקומות עבודה ובממ"דים- כולל בדיקת האוויר, המים וחומרי הבניה על ידי בודק מומחה. שתי בדיקות מוצעות לכם:
א. בדיקת גז ראדון- גלאי קצר/ ארוך טווח, באמצעות ערכה הנשלחת בדואר לבדיקה עצמית.
ב. בדיקת גז ראדון- גלאי קצר/ ארוך טווח, הנערכת על ידי טכנאי.
 

בדיקות קרינה אלקטרומגנטית
בדיקות לאיתור קרינה אלקטרומגנטית כוללות בדיקת מספר מקורות קרינה:
• אנטנות סלולריות RF
• מערכות ואתרים סלולריים
• תחנות שידור
• רשת החשמל: שנאים וקווי מתח גבוה ELF

מעבר לסכנה הבריאותית הברורה הכרוכה במגורים בסביבת קרינה אלקטרומגנטית גבוהה, שמאים מצביעים על כך שמקורות הפולטים קרינה מסוכנת, כגון קו מתח גבוה או אנטנה סלולרית, פוגעים בערך הדירה. מדידות של הקרינה בסביבת המגורים יסייעו לכם להעריך נכון את ערך הדירה.

בדיקת קרינה מאנטנות סלולריות
האנטנות הסלולריות הפזורות ברחבי הארץ מהוות סכנה בריאותית חמורה. כיום מספרן עומד על כ- 6500 והן צפויות לגדול פי 4 בשנים הקרובות, לפי המשרד לאיכות הסביבה. אנטנות אלו פולטות לסביבתן קרינה בלתי מייננת. קרינה מסוג זה משפיעה על תפקוד הגוף ועל בריאותו, לדוגמא תופעת החימום, כאשר חלק מההשפעות הבריאותיות אינן מוכרות עדיין.
ארגון הבריאות העולמי (WHO) קבע ערכי סף לחשיפה לקרינה מסוג זה, במטרה למנוע השפעות שליליות על הבריאות. בדיקות לאיתור קרינה יקבעו לאיזו רמת קרינה בלתי מייננת אתם חשופים, והאם היא גבוהה מהערך הרצוי.

בדיקת קרינה מרשת החשמל
בסביבת תחנות השנאה וקווי מתח גבוה קיימים שדות חשמליים ומגנטים. כולם נחשפים לקרינה מרשת החשמל, גם ממכשירי חשמל ביתיים בשימוש יומיומי, אך מחקרים מוכיחים כי מגורים ליד שנאים או קווי מתח גבוה מעלים את הסיכוי לחלות בסרטן. מחקרים בנושא הראו למשל קשר ברור בין הימצאות ליד סוגים מסוימים של שדות אלקטרומגנטיים לבין עליה בסיכון לחלות בלוקמיה בקרב ילדים. 
לכן ישנה חשיבות רבה בבדיקת רמת הקרינה האלקטרומגנטית טרם רכישה של דירה חדשה או יד שניה. 112010-02-23
צור קשר | גוגל פלוס |  הוסף למועדפים | בדק בית פריזמה - כל הזכויות שמורות