בדק בית פריזמה
תפריט בדק בית
בדק בית
חברת בדק בית פריזמה
ליקויי בניה
מהו בדק בית
שנת בדק בית
דוח בדק בית
בדק בית ובדיקות נוספות

מבצעי בדק בית
שרותי בדק בית

ליקויי בניה

ליקויי בניה

בדיקת ליקויי בניה
ליקויי בניה כוללים אי התאמה בין תכניות או מפרט הבניה לבין הבניה בפועל ואי התאמה לתקנות הבניה המוגדרות בארץ. מומחי בדק בית פריזמה עומדים על טיבם ועד כמה הינם קריטיים לאיכות הבית. חלק מליקויי הבניה ניכרים לעין, כגון סדקים, רצפות עקומות, רטיבות, בעיות באיטום דלתות וחלונות ועוד. יחד עם זאת הסיבה לליקויים אלה אינה תמיד ידועה. ליקויים אחרים אינם נראים כלל, אך לעתים הם טומנים סכנה של ממש, למשל בניה לא בטיחותית, שימוש בחומרי בניה ירודים, תקלות בצנרת המים והביוב ועוד.
הבעיות בתוצאות הבניה הם תופעה נפוצה בארץ, גם אצל הקבלנים הידועים ביותר. לעתים האחראים על ליקויים אלו הם האדריכל, היזם או אחד מקבלני המשנה, אך בכל אופן כאשר רוכשים דירה כדאי לעשות זאת מקבלן מוכר, שיוכל לפצות את הרוכשים במקרה שנתגלו במבנה ליקויים כלשהם. אחריות הקבלן תקפה למספר שנים בהתאם לתקופת האחריות על המבנה, והיא עוברת בין הרוכשים.
אם קיימים בדירה כל ליקויי, קטן כגדול, חשוב לאתר אותו מוקדם ככל האפשר.
יש לכך מספר סיבות:
ראשית, הטיפול בהם מונע סכנות נסתרות בבית. שנית, ככל שמטפלים בכך מוקדם יותר כך מקדימים לשפר את איכות החיים. שלישית, אי טיפול בליקויים יגרום להפסד עתידי כיוון שערך הדירה יירד בזמן המכירה. ולבסוף, ניתן ורצוי לדרוש מהקבלן פיצוי כספי שמגיע לרוכשים על הנזקים הללו. על הקבלן לצאת בכל הוצאות התיקון.
בדיקת ליקויי בנייה נעשית על ידי מהנדס בנין, הבקיא בתקנות הבניה השונים. במהלך הביקורת נערכת השוואה בין תכניות המבנה, מפרטים ותקנות לבין הבנייה בשטח. (המפרט הוא מעין נספח לחוזה בין הצדדים ברכישת דירה, אשר בו מפורטים נתונים כגון סוגי החומרים בדירה, מספר החלונות והדלתות וכו'. זו מעין התחייבות של החברה כלפי רוכשי הדירה, ובבדיקת הבית גם אם זה בית משותף, המסמך הזה עומד לביקורת מצד גורם חיצוני). בבדיקות מאותרים כל ליקוי, הנראים והנסתרים, כמו גם הסיבות שגרמו להם. רטיבות, לדוגמא, יכולה להעיד על בעיות מסוגים שונים: בעיות איטום, נזילות ואחרות, ומהנדס הבנין יוכל לזהות מהו שורש הבעיה. בסיום הביקורת המהנדס מעביר למזמין הביקורת דוח בדק בית מפורט, אשר כולל את כל הממצאים שאותרו ואת הדרכים ועלויות התיקון. דו"ח של מהנדס מוסמך יכול לשמש גם ראיה בבית משפט במקרה של תביעה.
עלות הבדיקות היא שולית לעומת עלות תיקון הנזקים והפגיעה באיכות החיים במידה והקבלן לא יישא בנזקים. כיום יותר ויותר רוכשי בתים וועדי בתים משותפים מכירים בחשיבות של ביקורת כזו, והיא הפכה לדרישה סטנדרטית בשעת רכישת מבנה מכל סוג שהוא. הביקורת יכולה להיעשות בכל שלב של ביצוע הרכישה, אפילו מספר חודשים לאחר הכניסה למגורים. הרוכשים החדשים רשאים לתבוע מהקבלן תיקון או פיצוי על נזקים, וכן ועד בית משותף יכול לדרוש מהקבלן פיצוי או תיקון, באם נתגלו בבניין המשותף. .

ליקויי בניה אינם גזירה משמים


לחצו לקבלת דוגמאות דוחות בדק בית

 

  
   

צור קשר | גוגל פלוס |  הוסף למועדפים | בדק בית פריזמה - כל הזכויות שמורות